• Art. 47f. - Obowiązek do...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47f. Pr. bud.


Obowiązek dołączenia do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych

1.
Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:
1)
kierownika budowy;
2)
kierownika robót;
3)
inspektora nadzoru inwestorskiego;
4)
projektanta sprawującego nadzór autorski – w przypadku, o którym mowa w art. 44 obowiązki informacyjne inwestora pkt 3.
2.
Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
Art. 47f. Obowiązek dołączenia do dziennika budowy kopii ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...