• Art. 47g. - Wydanie dzie...
  20.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47g. Pr. bud.


Wydanie dziennika budowy

1.
O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.
2.
Organem właściwym do wydania dziennika budowy jest:
1)
organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2)
organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4.
3.
Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.
4.
Występując o wydanie dziennika budowy, należy podać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę inwestora;
2)
dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
a) organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
b) datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
c) numer decyzji lub znak sprawy – w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;
3)
e-mail – w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej.
5.
Organ właściwy do wydania dziennika budowy wydaje inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:
1)
wykonalna stała się decyzja o:
a) pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
b) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4,
c) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4;
2)
inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
Art. 47g. Wydanie dziennika budowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...