• Art. 47h. - Wydawanie dz...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47h. Pr. bud.


Wydawanie dziennika budowy

1.
Wydanie dziennika budowy następuje przez:
1)
ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo
2)
zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.
2.
Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej nadaje się w systemie EDB indywidualny numer.
Art. 47h. Wydawanie dziennika budowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...