• Art. 47i. - Zapewnienie ...
  01.10.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47i. Pr. bud.


Zapewnienie nowemu inwestorowi dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej

Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu:
1)
decyzji o pozwoleniu na budowę,
2)
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4,
3)
praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
– organ właściwy do wydania dziennika budowy zapewnia nowemu inwestorowi dostęp do tego dziennika w systemie EDB oraz pozbawia dotychczasowego inwestora tego dostępu w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o przeniesieniu stała się wykonalna.
Art. 47i. Zapewnienie nowemu inwestorowi dostępu do dzien... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...