• Art. 47k. - Kontynuowani...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47k. Pr. bud.


Kontynuowanie w postaci elektronicznej dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej

1.
Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w postaci elektronicznej.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inwestor występuje o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik budowy w postaci papierowej.
3.
Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej.
Art. 47k. Kontynuowanie w postaci elektronicznej dziennik... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...