• Art. 47l. - Zamknięcie d...
  01.10.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47l. Pr. bud.


Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej

1.
W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem dziennik budowy.
2.
Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”.
3.
W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.
4.
W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, przez inwestora w systemie EDB umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego.
5.
W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.
6.
Przepisów ust. 1, 2 i 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 55 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ust. 1 pkt 3.
Art. 47l. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w post... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...