• Art. 47o. - Udostępniani...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47o. Pr. bud.


Udostępnianie dziennika budowy w systemie EDB

1.
W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:
1)
inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,
2)
kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:
a) geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
b) upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych
– do dokonywania wpisów w tym dzienniku.
2.
System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.
3.
Pozbawienie dostępu, o którym mowa w ust. 2, nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów.
Art. 47o. Udostępnianie dziennika budowy w systemie EDB - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...