• Art. 47r. - Dane osobowe...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 47r. Pr. bud.


Dane osobowe przechowywane w systemie EDB

W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:
1)
użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) e-mail,
d) numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
e) numer PESEL – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta lub w ramach uwierzytelnienia;
2)
znajdujące się:
a) we wpisach dokonanych w dziennikach budowy,
b) w dokumentach załączonych do dzienników budowy,
c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.
Art. 47r. Dane osobowe przechowywane w systemie EDB - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...