• Art. 49d. - Wysokość opł...
  25.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 49d. Pr. bud.


Wysokość opłaty legalizacyjnej

1.
Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku:
1)
budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–3 – oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f kara za stwierdzenie nieprawidłowości przy kontroli, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu;
2)
budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1:
a) pkt 4–10, 12 oraz 14–18 i 29 – wynosi 5000 zł,
b) pkt 11, 13, 19–21 i 28 – wynosi 2500 zł;
3)
instalowania, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 3 lit. a i b – wynosi 2500 zł.
2.
Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g postanowienie o wymierzeniu kary.
Art. 49d. Wysokość opłaty legalizacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...