• Art. 49i. - Rozstrzygnię...
  29.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 49i. Pr. bud.


Rozstrzygnięcia organu w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym

1.
Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:
1)
decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:
a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h przebieg uproszczonego postępowania legalizacyjnego ust. 2, oraz
b) z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g dokumenty legalizacyjne wymagane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;
2)
decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:
a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g dokumenty legalizacyjne wymagane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym ust. 1,
b) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h przebieg uproszczonego postępowania legalizacyjnego ust. 2,
c) gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g dokumenty legalizacyjne wymagane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
2.
Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.
Art. 49i. Rozstrzygnięcia organu w uproszczonym postępowa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...