• Art. 60j. - Obowiązek po...
  22.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 60j. Pr. bud.


Obowiązek posiadania konta w systemie c-KOB

1.
W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów osoby, o których mowa w art. 60e uprawnienie do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego ust. 1, są obowiązane posiadać konto w systemie c-KOB.
2.
Przy zakładaniu konta w systemie c-KOB wprowadza się w tym systemie:
1)
imię i nazwisko lub nazwę;
2)
adres zamieszkania lub siedziby;
3)
e-mail;
4)
tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;
5)
rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych albo innych uprawnień dających podstawę do dokonywania kontroli – w przypadku osoby przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1.
3.
Przy zakładaniu książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej wprowadza się do systemu c-KOB:
1)
dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:
a) imię i nazwisko lub nazwę,
b) adres zamieszkania lub siedziby,
c) e-mail;
2)
dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) e-mail,
d) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;
3)
dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie c-KOB;
4)
dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.
Art. 60j. Obowiązek posiadania konta w systemie c-KOB - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...