• Art. 60o. - Administrato...
  23.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 60o. Pr. bud.


Administrator danych przetwarzanych w systemie c-KOB

1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie c-KOB oraz odpowiada za jego utrzymanie i rozwój.
2.
W systemie c-KOB są przechowywane dane osobowe:
1)
użytkowników kont:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) e-mail,
e) numer telefonu – jeżeli został wskazany przez użytkownika konta,
f) numer PESEL – jeżeli został wskazany w ramach uwierzytelnienia,
g) numer uprawnień budowlanych lub decyzji o nadaniu uprawnień albo innych dokumentów dających podstawę do dokonywania kontroli – w przypadku osób przeprowadzających kontrole, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1,
h) tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – w przypadku osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy;
2)
znajdujące się:
a) we wpisach dokonanych w książce obiektu budowlanego,
b) w dokumentach załączonych do książki obiektu budowlanego,
c) w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników.
Art. 60o. Administrator danych przetwarzanych w systemie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...