• Art. 62b. - Wpis o kontr...
  18.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 62b. Pr. bud.


Wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego

1.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci:
1)
elektronicznej w systemie c-KOB albo
2)
papierowej.
2.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 3, zawiadamia o kontroli organ nadzoru budowlanego:
1)
za pomocą systemu c-KOB albo
2)
na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
3.
W przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB uniemożliwiającej dokonanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepis art. 60f termin dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 62b. Wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...