• Art. 63. Pr. bud. - Obow...
  02.10.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 63. Pr. bud.


Obowiązek przechowywania dokumentów

1.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 przekazanie przez inwestora dokumentacji budowy właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Art. 63. Obowiązek przechowywania dokumentów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 17 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...