• Art. 79a. - Funkcje port...
  27.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 79a. Pr. bud.


Funkcje portalu e-Budownictwo

1.
Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania:
1)
wniosku o pozwolenie na budowę;
2)
zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
3)
wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
4)
zgłoszenia rozbiórki;
5)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
6)
wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
7)
wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
8)
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
9)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
10)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4;
11)
wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
12)
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
13)
wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki ust. 1;
14)
wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
15)
wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
16)
zawiadomienia o zakończeniu budowy;
17)
wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
18)
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zamieścić w portalu e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż wymienione w ust. 1, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich dokumentów.
3.
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na:
1)
wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu e-Budownictwo oraz
2)
zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu.
Art. 79a. Funkcje portalu e-Budownictwo - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...