• Art. 84. Pr. bud. - Zada...
  29.02.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 84. Pr. bud.


Zadania organów nadzoru budowlanego

1.
Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1)
kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2)
kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3)
badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4)
współdziałanie z organami kontroli państwowej.
2.
Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1)
bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
2)
prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej ust. 1 pkt 2;
3)
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
4)
prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 3.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
6.
Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji.
Art. 84. Zadania organów nadzoru budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 84 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...