• Art. 85. Pr. bud. - Wspó...
  02.10.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 85. Pr. bud.


Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z innymi organami

Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:
1)
uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych;
2)
przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.
Art. 85. Współdziałanie organów nadzoru budowlanego z inn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...