• Art. 87. Pr. bud. - Powo...
  02.10.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 87. Pr. bud.


Powoływanie i odwoływanie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

1.
Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2.
(uchylony)
3.
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.
4.
Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez wojewodę.
Art. 87. Powoływanie i odwoływanie wojewódzkiego inspekto... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...