• Art. 91a. Pr. bud. - Prz...
  06.12.2022

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 06.12.2022

Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 91a. Pr. bud.


Przepis karny

Kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
(Art. 91a ustawy - w zakresie obejmującym zwrot „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”– został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt P 15/17) i z dniem 12 lutego 2021 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2021 r. poz. 282

Dokumenty powiązane z artykułem:

Zgłoszenie robót budowlanych Sprawdź
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Sprawdź
Wniosek o wydanie dziennika budowy Sprawdź
Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia ... Sprawdź
Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego Sprawdź
Art. 91a. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...