• Art. 91a. Pr. bud. - Prz...
  29.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 91a. Pr. bud.


Przepis karny

Kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
(Art. 91a ustawy - w zakresie obejmującym zwrot „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami” – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt P 15/17) i z dniem 12 lutego 2021 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2021 r. poz. 282
Art. 91a. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...