• Art. 92. Pr. bud. - Prze...
  13.06.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 92. Pr. bud.


Przepis karny

1.
Kto:
1)
w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 obowiązki niektórych podmiotów w razie katastrofy budowlanej lub art. 79 obowiązek podjęcia działań dla usunięcia skutków katastrofy budowlanej.,
2)
nie spełnia, określonego w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3)
utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze
grzywny.
2.
Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:
1)
nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego.
2)
(uchylony)
Art. 92. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...