• Ustawa o finansach public...
  19.07.2024

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.1270 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział VII. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241, z późn. zm.).


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.09.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 1240]
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...