• Art. 13a. - Plan ogólny ...
  18.04.2024

Art. 13a. planow. i zagosp. pr


Plan ogólny gminy

1.
Dla obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu, rada gminy uchwala plan ogólny gminy, zwany dalej planem ogólnym
2.
Zmiana planu ogólnego może obejmować część obszaru gminy.
3.
Zmiana planu ogólnego dla części obszaru gminy wymaga dokonania zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzenia zmiany przestają być aktualne.
4.
W planie ogólnym:
1)
określa się:
a) strefy planistyczne,
b) gminne standardy urbanistyczne;
2)
można określić:
a) obszary uzupełnienia zabudowy,
b) obszary zabudowy śródmiejskiej.
5.
Plan ogólny w zakresie, o którym mowa w:
1)
ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b, uwzględnia się przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2)
ust. 4 pkt 2 lit. a, stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy.
6.
Plan ogólny nie stanowi podstawy prawnej:
1)
decyzji innych niż wymienione w ust. 5;
2)
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.);
3)
sprawdzenia, o którym mowa w art. 35 tryb wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
7.
Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego.
Art. 13a. Plan ogólny gminy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...