• Art. 13h. - Uzasadnienie...
  18.04.2024

Art. 13h. planow. i zagosp. pr


Uzasadnienie projektu planu ogólnego gminy

1.
Wraz z projektem planu ogólnego sporządza się uzasadnienie składające się z części tekstowej i graficznej.
2.
Część tekstowa uzasadnienia planu ogólnego zawiera wyjaśnienie:
1)
przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym, w tym przedstawienie obliczeń potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d wyznaczanie stref planistycznych ust. 1 albo 3;
2)
przyczyn wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym – w przypadku ich wyznaczenia;
3)
przyczyn ustalenia gminnych standardów urbanistycznych w zakresie określonym w planie ogólnym;
4)
sposobu uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, o których mowa w art. 13b określanie ustaleń planu ogólnego gminy.
3.
Część graficzną uzasadnienia planu ogólnego stanowi prezentacja graficzna:
1)
danych przestrzennych tworzonych dla planu ogólnego, o których mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 3 pkt 1 i ust. 3a pkt 1;
2)
granic działek ewidencyjnych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
3)
obiektów przestrzennych w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, stanowiących uwarunkowania, o których mowa w art. 13b określanie ustaleń planu ogólnego gminy pkt 3, przy czym jeżeli te obiekty przestrzenne pochodzą ze zbiorów danych zgłoszonych do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wykorzystuje się geometrię tych obiektów przestrzennych.
4.
Część graficzną uzasadnienia planu ogólnego może stanowić prezentacja graficzna obiektów przestrzennych w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, stanowiących uwarunkowania, o których mowa w art. 13b określanie ustaleń planu ogólnego gminy pkt 4, przy czym jeżeli te obiekty przestrzenne pochodzą ze zbiorów danych przestrzennych zgłoszonych do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wykorzystuje się geometrię tych obiektów przestrzennych.
5.
Część graficzną uzasadnienia planu ogólnego sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w skali nie mniejszej niż 1:25 000.
Art. 13h. Uzasadnienie projektu planu ogólnego gminy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...