• Art. 37eb. - Wniosek o u...
  18.04.2024

Art. 37eb. planow. i zagosp. pr


Wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego

1.
Do wniosku, o którym mowa w art. 37ea zintegrowany plan inwestycyjny ust. 1, inwestor dołącza projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego.
2.
W przypadku gdy do wniosku, o którym mowa w art. 37ea zintegrowany plan inwestycyjny ust. 1, nie dołączono projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego albo nie spełnia on wymagań określonych w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 1–3, art. 16 skala planu miejscowego ust. 1 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 16 skala planu miejscowego ust. 2 lub nie zawiera załącznika, o którym mowa w art. 67a zbiory danych przestrzennych ust. 5, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wzywa do dołączenia projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego spełniającego te wymagania, wskazując termin nie dłuższy niż 14 dni, pouczając jednocześnie, że niedołączenie tego projektu spełniającego te wymagania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.
Jeżeli inwestor nie usunie braków, o których mowa w ust. 2, w terminie, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku, o którym mowa w art. 37ea zintegrowany plan inwestycyjny ust. 1, bez rozpoznania, na które służy zażalenie do wojewody. Do postanowienia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
4.
Wniosek, o którym mowa w art. 37ea zintegrowany plan inwestycyjny ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, od dnia usunięcia braków, o których mowa w ust. 2:
1) udostępnia w Rejestrze,
2) przekazuje radzie gminy
– ogłaszając o tych czynnościach, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1 pkt 2–4.
(Art. 37eb w zakresie ust. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania... Sprawdź
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w ... Sprawdź
Pozostałe dokumenty
Art. 37eb. Wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwe... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...