• Art. 38b. - Projekt audy...
  21.05.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 38b. planow. i zagosp. pr


Projekt audytu krajobrazowego

1.
Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa.
2.
Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa:
1)
ogłasza, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1, o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego;
1a) udostępnia w Rejestrze projekt audytu krajobrazowego;
(Art. 38b w zakresie ust. 2 pkt 1a wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
2)
zasięga opinii o projekcie od:
a) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,
c) wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d) rad gmin położonych na terenie województwa
– z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu;
3)
może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii;
3a) udostępnia w Rejestrze projekt audytu krajobrazowego;
(Art. 38b w zakresie ust. 2 pkt 1a, 3a wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
4)
ogłasza, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1, o rozpoczęciu konsultacji społecznych;
5)
przeprowadza konsultacje społeczne, a następnie wprowadza do projektu audytu krajobrazowego zmiany wynikające z konsultacji społecznych;
6)
(uchylony)
7) udostępnia w Rejestrze projekt audytu krajobrazowego wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2;
(Art. 38b w zakresie ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
8) przedstawia sejmikowi województwa projekt audytu krajobrazowego
3.
Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której opinia nie została uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa; rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące.
4.
Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa.
5.
Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.
6.
(uchylony)

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania... Sprawdź
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w ... Sprawdź
Art. 38b. Projekt audytu krajobrazowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...