• Art. 8c. - Wnoszenie wni...
  03.06.2023

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2023

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 8c. planow. i zagosp. pr


Wnoszenie wniosków lub uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, projektu audytu krajobrazowego albo planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie jeżeli zostanie ona określona przez ten organ odpowiednio w ogłoszeniu dokonanym na podstawie art. 11 obowiązki organów po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium pkt 1 i 7, art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 1 i 9, art. 37b projekt uchwały w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 2 pkt 8, art. 38b projekt audytu krajobrazowego ust. 2 pkt 4 albo art. 41 czynności marszałka województwa w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa ust. 1 pkt 1. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Art. 8c. Wnoszenie wniosków lub uwag do studium uwarunkow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...