• Art. 121. KRiO - Skutki p...
  29.09.2023

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2020.0.1359 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 121. KRiO


Skutki prawne przysposobienia pełnego

§ 1.
Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.
§ 2.
Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.
§ 3.
Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.
§ 4.
Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.
Art. 121. Skutki prawne przysposobienia pełnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...