• Art. 51[3]. KRiO - Dorobe...
  30.09.2023

Art. 513. KRiO


Dorobek małżonków i zasady jego obliczania

§ 1.
Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2.
Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej i wymienione w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 2, 5-7, 9 oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
1)
darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;
2)
usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka;
3)
nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3.
Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
Art. 513. Dorobek małżonków i zasady jego obli... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...