• Art. 10a. - Wyłączenie s...
  27.09.2022

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2022

Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 10a. prom. zatr.


Wyłączenie stosowania przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przepisów art. 37 prawo wniesienia ponaglenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) nie stosuje się w sprawach:
1)
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 8a rozstrzyganie w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
2)
wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art 88a–88m;
3)
wydania zezwolenia na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n właściwość organu w sprawach zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca–88y;
4)
wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art 88z–88za.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 10a. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy – Kodeks... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...