• Art. 120. - Przepis karn...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 120. prom. zatr.


Przepis karny

1.
Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
2.
Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.
3.
Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
4.
Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
5.
Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3.000 zł do 30.000 zł.
6.
Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i obowiązki informacyjne podmiotu powierzającemu pracę cudzoziemcowi, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
7.
Kto powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
8.
Kto, prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88s powierzenie cudzoziemcowi pracy innego rodzaju ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
9.
Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę w ust. 1 lub 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
10.
Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.
11.
Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d obowiązek zawarcia umowy z cudzoziemcem o pracę ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.
Art. 120. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...