• Art. 150h. - Obowiązki i...
  02.03.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.735 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 150h. prom. zatr.


Obowiązki informacyjne starosty

1.
W roku 2018 nie stosuje się przepisu art. 150g finansowanie kosztów wynikających z umów o zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia ust. 4, 13 i 14.
2.
Starosta, do dnia 31 stycznia 2018 r., informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie środków Funduszu Pracy niezaangażowanych w umowy, o których mowa w art. 150f umowa o refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, zawarte do dnia 31 grudnia 2017 r.
3.
Starosta, do dnia 31 października 2018 r., informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie środków zaangażowanych w umowy realizowane w roku 2018 i niewykorzystanych na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 150f umowa o refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.
4.
Minister właściwy do spraw pracy z dokonanych zmniejszeń limitów środków na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, zasila rezerwę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 109 przekazywanie środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów ust. 11, dokonując stosownych zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
Art. 150h. Obowiązki informacyjne starosty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...