• Art. 61n. - Rozliczenie ...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 61n. prom. zatr.


Rozliczenie udzielonych pożyczek

1.
Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, należy:
1)
prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
2)
niezawieszanie działalności gospodarczej łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
3)
rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych.
2.
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz trwającej dłużej niż 3 miesiące przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
3.
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się okres prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
4.
Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych pkt 1, należy:
1)
zatrudnienie łącznie przez okres 24 miesięcy na utworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego lub zatrudnienie łącznie przez okres 12 miesięcy na utworzonym stanowisku pracy poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych pkt 7, w wymiarze określonym w umowie, nie mniejszym niż połowa wymiaru czasu pracy;
2)
rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych.
5.
Do obowiązków osoby, która otrzymała pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, o którym mowa w art. 61e finansowanie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych pkt 1a, należy:
1)
zatrudnienie łącznie przez okres 12 miesięcy na utworzonym stanowisku pracy, w wymiarze określonym w umowie, nie mniejszym niż połowa wymiaru czasu pracy, bezrobotnego, poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych pkt 7, lub poszukującego pracy absolwenta;
2)
rozliczenie pożyczki na podstawie opłaconych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych.
Art. 61n. Rozliczenie udzielonych pożyczek - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...