• Art. 61v. - Zadania pośr...
  06.10.2022
Obserwuj akt

Art. 61v. prom. zatr.


Zadania pośredników finansowych w zakresie pożyczek oraz usług doradczych i szkoleniowych

Do zadań pośredników finansowych w zakresie, o którym mowa w art. 61g pośrednik finansowy ust. 1, należy w szczególności:
1)
rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów w sprawie udzielania pożyczek;
2)
monitorowanie realizacji umów dotyczących udzielonych pożyczek;
3)
bieżąca obsługa finansowa pożyczek oraz naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych spłat rat pożyczek;
4)
dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek;
5)
opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wniosków pożyczkobiorców w przedmiocie umorzenia udzielonych pożyczek, o którym mowa w art. 61p umorzenie należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i art. 61q umorzenie należności z tytułu niespłaconych pożyczek;
6)
opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek, o którym mowa w art. 61q umorzenie należności z tytułu niespłaconych pożyczek;
7)
przekazywanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego skompletowanych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o umorzenie pożyczek;
7a)
umarzanie pożyczek, o którym mowa w art. 61pa warunki umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
8)
prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości dla Banku Gospodarstwa Krajowego;
9)
zapewnienie dostępu do usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61s zadania pośredników finansowych ust. 1;
10)
przekazywanie, na wnioski starostów, informacji o wynikach monitorowania zatrudnienia przez wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych pkt 7, lub poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 61v. Zadania pośredników finansowych w zakresie poży... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...