• Art. 66j. - Zwrot środkó...
  19.04.2024

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 66j. prom. zatr.


Zwrot środków przez realizatora działań aktywizacyjnych

1.
W przypadku nieosiągnięcia:
1)
wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie określonym w umowie o świadczenie działań aktywizacyjnych, realizator zwraca środki w wysokości ustalonej według następującego wzoru:
Z1 = K1 × (Wsz – Wszo),
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Z1 – kwota zwrotu,
K1 – suma I i II części wynagrodzeń otrzymanych przez realizatora,
Wsz – deklarowany wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej,
Wszo – osiągnięty wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej;
2)
wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu co najmniej na poziomie określonym w umowie o świadczenie działań
aktywizacyjnych, realizator zwraca środki w wysokości ustalonej według następującego wzoru:
Z2 = K2 × (Wuz – Wuzo),
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Z2 – kwota zwrotu,
K2 – suma III części wynagrodzeń otrzymanych przez realizatora,
Wuz – deklarowany wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu,
Wuzo – osiągnięty wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu.
2.
Zwrot środków, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.
Art. 66j. Zwrot środków przez realizatora działań aktywiz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...