• Art. 79. - Wliczanie okr...
  07.12.2022

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2022

Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 79. prom. zatr.


Wliczanie okresu pobierania zasiłku i stypendium do uprawnień pracowniczych i okresów składkowych

1.
Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 41 stypendium w okresie odbywania szkolenia, ust. 1, art. 53 skierowanie do odbycia stażu, ust. 6 i art. 53g stypendium dla uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, ust. 1 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do:
1)
okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku;
2)
okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
3)
stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
3.
Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do okresu pobierania świadczeń socjalnych przysługujących na urlopie górniczym, górniczych zasiłków socjalnych, okresu uprawnienia do świadczenia górniczego lub okresu pobierania stypendium na przekwalifikowanie, określonych w odrębnych przepisach.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 79. Wliczanie okresu pobierania zasiłku i stypendium... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...