• Art. 88k. - Uchylenie ze...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 88k. prom. zatr.


Uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca

1.
Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
1)
uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
2)
ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę;
3)
podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 88h obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ust. 4;
4)
cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 88d zezwolenie na pracę a wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności;
5)
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88i obowiązki informacyjne podmiotu powierzającemu pracę cudzoziemcowi pkt 5 lub 6;
6)
otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
7)
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji;
8)
zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 3–7.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88f elementy zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1a i 1b.
3.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 88i obowiązki informacyjne podmiotu powierzającemu pracę cudzoziemcowi pkt 4.
4.
Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 88i obowiązki informacyjne podmiotu powierzającemu pracę cudzoziemcowi pkt 5 lub 6, określające okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
1)
przyczynę niepodjęcia pracy lub
2)
przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 88k. Uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...