• Art. 88x. - Wniosek o ze...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 88x. prom. zatr.


Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

1.
Do zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy art. 88a postępowanie w sprawach wydania, przedłużenia lub uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 i 1aa–2, art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1a–2 i 7–11, art. 88d zezwolenie na pracę a wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności, art. 88f elementy zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 2 i 3, art. 88g wygaśnięcie zobowiązania do wykonywania czynności świadczenia pracy na terytorium RP ust. 1 i 2, art. 88h obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ust. 1 i 4, art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz art. 88l informowanie o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca.
1a.
W postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową nie stosuje się przepisu art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 4.
2.
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawiera, poza informacjami, o których mowa w art. 88a postępowanie w sprawach wydania, przedłużenia lub uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1aa:
1)
datę wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen oraz dane dotyczące pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku, w tym podstawy prawnej;
2)
informację, czy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek, wykonywał pracę na rzecz wnioskodawcy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
3)
oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, albo oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania;
4)
informacje dotyczące przewidywanego płatnego urlopu przysługującego cudzoziemcowi.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Informacja o sporządzeniu remanentu Sprawdź
Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej Sprawdź
Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego Sprawdź
Oświadczenie osoby o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobo... Sprawdź
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Sprawdź
Art. 88x. Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...